Menighedsråd i Hellerup Kirke

Valgte medlemmer:

Søren Weiskopf Kruse, formand

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll, næstformand

Karen-Lisbeth Bay Dirksen, kontaktperson

Jytte Damgaard, kasserer

Anne Birgitte Stürup

Kaj Juul-Pedersen, kirkeværge

Gert Jørgensen

Lene Wagner Hartmann

Nicoline Bolette Fremming

Lis Merete Thomasen

Menighedsrådet kan kontaktes via Kirkekontoret.

Fødte medlemmer i Menighedsrådet, præsterne i Hellerup Kirke:

Christine Gjerris  (sognepræst, kbf)

Christine Damgaard Jensen  (sognepræst)

Yvonne Nielsen Alstrup (sognepræst, provst)