Medarbejdere

Organist Lene Schuldt Jensen
2160 2927 
bothisch@privat.dk
Mandag er fridag

1. kirketjener Kristiane Rothschild
6043 4705
kirketjener_1@hellerupkirke.dk
Mandag er fridag

2. kirketjener Brian Hansen
2498 0535
kirketjener_2@hellerupkirke.dk
Mandag er fridag

Kirketjenerne træffes som regel i kirken eller sognegården.