Ungdomshuset

Ungdomshuset ligger ved siden af sognegården og benyttes til kirkeligt ungdomsarbejde, for tiden af KFUM-Spejderne.

I ungdomshuset er der nogle få klubværelser og en lille lejlighed, som bebos af medlemmer af kirkelige ungdomsorganisationer, der har lyst til at lægge en frivillig arbejdsindsats i sognets ungdomsarbejde.

Henvendelse til Bjørn Jessen tlf 39 65 08 68