Ungdomshuset

I ungdomshuset er der nogle få klubværelser og en lille lejlighed, som bebos af medlemmer af kirkelige ungdomsorganisationer, der har lyst til at lægge en frivillig arbejdsindsats i sognets ungdomsarbejde.

Foruden klubværelserne bruges Ungdomshuset også som KFUM-spejdernes klubhus.