Fødsel og faderskab

Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. 

I det tilfælde skal anmeldelsen være bopælssognets kirkekontor i hænde senest 14 dage efter fødslen. Forældrenes dåbs- eller navneattest og eventuelt vielsesattest skal vedlægges (evt. i kopi) fødselsanmeldelsen. Såfremt forældrene er født uden for Sønderjylland senere end 1960 og fødselsregistreret i en dansk ministerialbog, er disse attester ikke nødvendige, idet oplysningerne som regel allerede foreligger. Udlændinge skal vedlægge arbejds- og opholdstilladelse. 

Faderskab  

Et ugift par har mulighed for, i forbindelse med fødselsanmeldelsen, at få faderskabet registreret, ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 28 dage efter barnets fødsel. 

Formularer

Fødselsanmeldelse, omsorgs- og ansvarserklæring og anerkendelse af faderskab foregår på borger.dk, hvorfra man kan foretage anmeldelsen online. Følg vejledningen - er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret for råd og vejledning.