Menighedsplejen

Menighedsplejen er Hellerup Kirkes korps af frivillige.

Vi står for  det kirkelige-kulturelle og sociale arbejde ved Hellerup Kirke og afholder foredrag, arrangerer oplevelsesture eller andre aktiviteter.


Opgaverne er mangeartede; vi brygger kaffe til HøjskoleOnsdage, vi hjælper til ved konfirmationer og julegudstjenester. og når der er aftengudstjenester indbyder vi til fællesspisning . 

Det vil være nogle af os, du møder, når du kommer i sognegården til arrangementer.

 

Menighedsplejens opgaver er helt afhængige af frivillige hjælpere,. Pt er vi 30 frivillige i korpset, men vi kan altid bruge flere hænder, så hvis du har lyst til at være frivillig i Hellerup Kirke, så tag fat i os ved et af arrangementerne, så vi kan fortælle om arbejdet og ikke mindst det gode fællesskab, vi har i Menighedsplejen
- og som du kan blive en del af.

 

'En gang årligt  arrangerer vi en dagsudflugt i forsommeren, og i august holde vi kagefestival, for at rejse midler til menighedsplejens arbejde.

Menighedplejen modtager også private midler, midler fra menighedsrådet og har del i kollekten fra  gudstjenesterne.

 

 

Hellerup kirke, altret

Bestyrelsen 2024-25

Birthe Jastrup

Agnes Nørsøller

Merete Thomasen

Benedikte Andersson

Jonna Schønning.

Hellerup Kirkes sognegård

Birthe Jasstrup, formand

Kan kontaktes på mail:
birthejastrup@privat.dk

Hellerup kirke, oglet

 

Hellerup Kirkes Menighedspleje er en selvstændig forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde og er  medlem af Menighedsplejen i Danmark.

 

Menighedsplejens vedtægter (klik her)

En gang årligt , i forsommeren, arrangerer vi en dagsudflugt - i 2024 til Holmegarrd Værket og Sorø Klosterkirke.  Indtægterne fra turen hjælper os med at rejse penge til menighedsplejens arbejde.

undefined

 I august holde vi hvert år kagefestival.
En dejlig dag, der hjæper os med at rejse midler til menighedsplejens arbejde.