Bisættelser og begravelser

Dødsfald anmeldes snarest muligt og senest efter to dage til kirkekontoret i Hellerup kirke. Ofte vil bedemanden være behjælpelig. 

Mange pårørende foretrækker at lade en bedemand ordne papirerne i forbindelse med dødsfald, men kirkekontoret hjælper gerne i tilfælde af tvivlsspørgsmål. 

Tid og sted for begravelsen eller bisættelsen aftales gennem bedemanden. Det kan også aftales direkte præsterne. 

Alt, som vedrører den kirkelige handling i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen, aftales med den præst, som forestår handlingen. 

Få flere informationer om hvad du gør ved dødsfald på folkekirken.dk 

Blanketter m.m. findes på borger.dk.