Vielser og velsignelser

I kan blive gift i Hellerup kirke, hvis mindst én af jer har bopæl i sognet, er døbt her eller har anden særlig tilknytning til sognet. Kontakt gerne kirkekontoret for at høre nærmere og aftale dato og tidspunkt for vielsen.

Herefter skal I via borger.dk  indsende en ægteskabserklæring for at få udstedt en prøvelsesattest.
Prøvelsesattesten er bevis på, at betingelserne for indgåelse af ægteskab er i orden. Attesten må højst være 4 måneder gammel, når vielsen finder sted. 

Prøvelsesattesten skal afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner. 

Cirka en måned før vielsen skal I kontakte præsten og aftale tid til en samtale.
Når I mødes med præsten, beslutter I i fællesskab, hvilke salmer, der skal synges. Ud fra dette salmevalg, årstid m.m. vælger organisten den rette orgelmusik til ind- og udgang, men hvis I har særlige ønsker hertil, kan det anbefales at tage kontakt til organisten.  

Hvis der skal fremskaffes særlige noder, er det en fordel at gøre opmærksom på dette så tidligt som muligt. 

Alt, som vedrører vielsen, aftales med den præst, som forestår handlingen. 

Få flere informationer om vielse og find relevante blanketter på folkekirken.dk  

Fotografering:
I anmodes om at ikke fotografere under selve den kirkelige handling/gudstjenesten.
I er dog velkomne til at tage billeder, når bruden føres indi kirken og når brudeparret forlader kirken.