Anvendelse og opbevaring af personlige oplysninger

Privatlivspolitik
I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger om dig, som du selv har afgivet.
Nedenfor får du information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, som vi behandler, og på hvilket grundlag dette sker. Du får også information om, hvilke særlige rettigheder du har som registreret i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.
1. Hellerup Kirke er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er følgende: hellerup.sogngentofte@km.dk
2.  Vi behandler dine personoplysninger som led i vores offentlige myndighedsudøvelse og for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen. I den forbindelse vil din henvendelse f.eks. blive journaliseret i henhold til offentlighedsloven, ligesom din henvendelse opbevares efter arkivlovgivningen. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.
Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse desuden i medfør af 
databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, f og g.
Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på
databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.
Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig
identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.
3. Vi gør opmærksom på at vi opbevarer følgende information på de personer, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet: Navn, email-adresse, evt. telefonnummer. Vi anvender disse informationer udelukkende i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevet. 

Venlig hilsen
Hellerup Kirke