Menighedsrådsvalget 2024

17. september kl. 19.00 er der valg til Menighedsrådet

Hvis du bor i kirkens sogn, er myndig og medlem af folkekirken, kan du stemme OG stille op til menighedrådet.


Alle er velkomne, og vi byder på lidt forfriskninger om aften

se referater fra tidligere møder

Søren Kruse

formand

"Jeg synes, at det er spændende at arbejde med andre sider af livet, nye gudstjenesteformer og aktiviteter for de unge og deres familier.

Kirken er et frirum, hvor vi ikke skal præstere og tage os ud, men alene være til stede.

Jeg var tiltrukket af, at der er tale om et fællesskab i kirken, der er givende på en anden måde, end de fællesskaber, jeg sædvanligvis har været en del af – fx tanker og udfordringer om tro og etik, men også muligheden for at bistå med kompetencer jeg har inden for personaleledelse, økonomi og bygningsvedligehold."

Anne Sophie Vilsbøll

næstformand

"Det giver mening for mig at støtte op om, at vi i ”min del” af Hellerup har en velfungerende kirke.

Med dygtige præster og medarbejdere, vidunderlig musik og sang og en masse gode, fællesskabsgivende aktiviteter, der udgår fra menneskene omkring Hellerup Kirke.

Jeg har været en del af menighedsrådet i ganske mange år, startende da mine nu voksne børn var små, og vi gik til ”spaghetti-gudstjenester” som et velkomment pusterum i en travl børnefamiliehverdag.

Jeg har gennem årene været med til at ansætte præster, provster, kirketjenere og kordegne."

Karen-Lisbeth Dirksen

kontakperson

"De sidste to perioder har jeg været medlem af Menighedsrådet ved Hellerup Kirke fordi det betyder meget for mig, at der er en aktiv og synlig kirke i lokalsamfundet.

For mig er Folkekirken fællesskab og gode oplevelser både ved gudstjenester, foredrag og andre aktiviteter.

Der er plads til alle i kirken uanset evner, uddannelse og social status, og mødet med andre mennesker synes jeg altid er spændende."

Jytte Damgaarrd

kasserer

"Jeg har valgt at gå ind i menighedsrådet, da jeg gerne
ville have indblik i, hvad der sker, og hvad kirkeskatten
går til.

Det er et spændende arbejde, som giver en omfattende
viden om det kirkelige arbejde samt drift og vedligehold
af bygningerne.

Sidst, men bestemt ikke mindst, nyder jeg kirken."